KB a GDPR

Stanoviska a upřesnění k GDPR

Mezi hlavní zdroj informací patří:

Úřad pro ochranu osobních údajů: Ministerstvo vnitra ČR

METODICKÉ POMŮCKY A MATERIÁLY Z EXTERNÍCH ZDROJŮ

  • Metodická pomůcka k aplikaci obecného nařízení o ochraně osobních údajů a zákona o zpracování osobních údajů v podmínkách školství. Metodika MŠMT
  • Příprava na GDPR - Metodická podpora, pracovní skupiny, systémové analýzy Petr Vokáč Oddělení civilně-správní legislativy Ministerstvo vnitra.  Příprava na GDPR
  • Metodické doporučení k činnosti obcí k organizačně-technickému zabezpečení funkce pověřence pro ochranu osobních údajů podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů v podmínkách obcí podle právního stavu k 10. srpnu 2017. Metodické doporučení k činnosti obcí.
  • Jak implementovat  NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016. Metodika MZd a ÚZIS
  • Ochrana osobních údajů při výkonu spisové služby, zejména v informačních systémech spravujících dokumenty u veřejnoprávních původců.
  • (informace ke dni 4. prosince 2017) MV GDPR a Spisová služba
  • Přehled právních předpisů stanovujících povinnost ukládat vybrané typy dokumentů - Skartační lhůta. (Praha 2. února 2018) Metodika MV Skartace
  • Systémová analýza krajů https://www.mvcr.cz/gdpr/clanek/systemova-analyza-kraju.aspx

  • MŠMT připravilo Stručný návod na zabezpečení procesů souvisejících s GDPR ve školách (nástin pracovního postupu). Záměrem materiálu je pomoci zorientovat se prakticky v povinnostech, které s GDPR souvisí. http://www.msmt.cz/dokumenty-3/strucny-navod-na-zabezpeceni-procesu-souvisejicich-s-gdpr​